Správa, ktorá navrhuje riešenie

Ekologické poľnohospodárstvo zaistí produkciu potravín
bez negatívnych dôsledkov pre včely

Zhrnutie

Drastický pokles populácií divých včiel v Európe a Severnej Amerike v uplynulých rokoch je skutočne alarmujúci, ak si uvedomíme, ako veľmi sú divé včely a chované včely medonosné potrebné pre biodiverzitu a svetovú potravinovú bezpečnosť The drastic decline of wild and managed bee populations recorded in recent years in Europe and North America is alarming given our reliance on these insect pollinators for biodiversity and global food security.

Chov včiel medonosných sa výrazne zmenšil – napríklad v Európe sa v rokoch 1985-2005 ich chov znížil o 25%.  Úbytok včiel vedie k pojmu globálnej ” krízy opeľovačov” – situácii kde je opelovanie včelami limitované a toto môže spôsobiť zhoršený výnos a kvalitu poľnohospodárskych plodín. Vedecký výskum ukazuje, že rozmanitosť druhov divokých včiel je rozhodujúci pre zabezpečenie udržateľnej produkcie poľnohospodárskych plodín. Preto sa pri opelovaní nemôžeme celkom spoliehať na jeden druh – včelu medonosnú. Rozmanitosť  druhov divokých včiel je potrebná pre každodennú produkciu potravín.

Nedávna vedecká štúdia preukázala, že moderné priemyselné poľnohospodárstvo prispelo k poklesu stavu včiel a ekologických služieb opeľovania, ktoré poskytujú včely našim plodinám a voľne rastúcim kvetom. Neustále sa zvyšujúce používanie hnojív, herbicídov a insekticídov a ich synergický negatívny účinok na zdravie včiel (Johnston a kol., 2014, Tirado a kol., 2013) a úbytok prirodzených a poloprirodzených biotopov na poliach, farmách a v krajine je hlavným faktorom vedúcim k poklesu stavu včiel.  Rastúca odolnosť škodcov a burín voči agrochemikáliám, znížená úrodnosť pôdy a schopnosť zadržiavať vodu, všadeprítomná kontaminácia podzemnej vody, vysoká spotreba energie a emisie CO2, znížená odolnosť a zvýšena zraniteľnosť voči špecifickým aktivitám, ako aj väčšia závislosť na nadnárodných spoločnostiach, to sú len niektoré ďalšie príklady negatívnych vplyvov vyplývajúcich zo súčasných priemyselných pôdohospodárskych postupov.

Toto sú len niektoré príklady negatívnych vplyvov vyplývajúcich zo súčasných priemyselných pôdohospodárskych postupov.  Ako alternatíva by model založený na modernom ekologickom poľnohospodárstve zabezpečil produkciu potravín a zároveň eliminoval negatívne dopady načrtnuté vyššie. Vedecké štúdie, ktorým sa venuje táto správa, ukazujú, že hospodárenie môže byť ekologické, a že práve ekologické poľnohospodárstvo je vlastne jediným riešením neustále narastajúcich problémov vyplývajúcich z priemyselného poľnohospodárstva. Ekologické poľnohospodárstvo, ktorého súčasťou sú niektoré metódy organického poľnohospodárstva, podporuje biodiverzitu na poľnohospodárskej pôde a obnovu poloprirodzených biotopov na farmách ako oblastí ekologickej kompenzácie pre včely a ostatných voľne žijúcich druhov.  Ekologické poľnohospodárstvo nie je postavené na používaní syntetických chemických pesticídov a herbicídov a tým chráni včely pred toxickými účinkami takýchto agrochemikálií.

Spôsoby pomoci včelám

a implementácie ekologického poľnohospodárstva

Upúšťanie od používania všetkých chemických pesticídov 

Používanie herbicídov v priemyselnom poľnohospodárstve znižuje zdroje kvetov, ktoré včely nachádzajú na obrábanej ploche a na medziach, pričom používanie herbicídov a minerálnych hnojív ochudobnilo pastviny a zanechalo tam menej zdrojov kvetov pre včely. Riešením týchto problémov je uplatňovanie ekologického poľnohospodárstva, ktoré nepoužíva syntetické chemické pesticídy a herbicídy.

Ochrana biotopov

Ochrana prirodzených a poloprirodzených biotopov v rámci poľnohospodárskej krajiny a inde je základom pre zachovanie biodiverzity vo voľnej prírode vrátane domácich včiel a prirodzených nepriateľov. Ďalší úbytok biotopov ohrozuje kritickú situáciu, v ktorej sa nachádzajú tieto druhy tak prospešné pre poľnohospodárstvo a ostatné voľne žijúce druhy.

Obnova poloprirodzených biotopov na farmách

Výskum naznačuje, že nárast poloprirodzených biotopov na farmách je zásadne dôležitý pre obnovu populácií divých včiel a pre zachovanie maximálnych služieb opeľovania plodín a voľne rastúcich rastlín. Odhaduje sa, že každých 10% nárastu vysokokvalitných biotopov pre včely v krajine môže v priemere zvýšiť množstvo včiel a bohatstvo druhov o 37% .

Posilnenie biotopov s pásmi a medzami s voľne rastúcimi kvetmi 

V rámci AES by sa mali podporovať zmesy osív strukovín a pôvodných druhov kvetov, ktoré majú peľ a nektár, pretože tieto sú zdrojom kvetov pre včely. V tých oblastiach, v ktorých už sú k dispozícii vedecké poznatky, by agroenvironmentálne systémy mali podnecovať uplatňovanie funkčnej agrobiodiverzity so špecificky upravenými zmesami semien kvetov na posilnenie výskytu prirodzených nepriateľov a nasadzovanie postupov prirodzenej ochrany proti škodcom.

"Pracujeme na tom, aby sme sa dostali za systém integrovanej výroby, aby sme pestovali bavlnu bez použitia akýchkoľvek chemikálií, alebo aspoň s použitím minima chemikálií. Môžeme to dosiahnuť použitím organických hnojív a prípravkov, ktoré berú ohľad na prirodzených nepriateľov hmyzu. Áno, som presvedčený, že je možné dosiahnuť cieľ pestovania bavlny aj bez chemikálií."

− Alberto Calderón - Služba technickej pomoci združenia farmárov a rančerov COAG v Seville, Španielsko

"Ak chcete predĺžiť fotosyntézu, použite vetrolamy, ktoré zintenzívňujú odparovanie vody. Vetrolamy sú zároveň domovom lienok, ktoré zneškodňujú vošky. Pesticídy potom nepotrebujete. V rastlinnej spodnej časti plota sú chrobáky. Tie zneškodňujú slizniaky a preto tiež netreba používať pesticídy."

− Marc Dufumier - vedec v oblasti agroekológie a agronóm, Francúzsko

"Malo by sa lepšie spolupracovať s farmármi, ktorí by sa mali viac snažiť používať organické riešenia. Darilo by sa to lepšie a dialo by sa tak častejšie, ak by to podporoval štát. Veľmi dôležité je, samozrejme, pokračovať vo výskume. Nezávislé financovanie výskumu by nám prinieslo viac výsledkov a zaplnilo by prázdne miesta v našich súčasných poznatkoch."

− Dr. Fani Hatjina - výskumná pracovníčka Apicultural Institute of the National Agricultural Research Foundation (Inštitút včelárstva Štátneho fondu výskumu poľnohospodárstva), Grécko

"Ruže a vošky patria k sebe, ruže budú vždy priťahovať vošky. Vošky vlastne slúžia ako potrava celému radu vtákov a hmyzu. Keď vytvoríte prostredie, ktoré priťahuje predátorov, priťahuje aj hmyz, ktorý má požierať vošky. Vtedy sa automaticky pustí do záplavy vošiek až kým nie je po nej."

− Hans van Hage a Geertje van der Krogtová, škôlka na organické pestovanie ruží, Holandsko

"Na záver je dôležité uviesť, že bez toho, aby sa farmárom znížili príjmy, ak znížia používanie pesticídov zmenšia zdravotné riziko pre poľnohospodárov, farmárov a výkupcov. To sú práve tí ľudia, ktorí sú najčastejšie vystavení najvyšším koncentráciám chemikálií."

− Lorenzo Furlan - vedúci oddelenia výskumu poľnohospodárstva, Taliansko

Podpíšte petíciu

Pomôžte nám chrániť včely

Pridajte svoj hlas k tisícom ľudí po celom svete , ktorí chcú chrániť včely zákazom  pesticídov, ktoré včely zabíjajú a neudržateľných praktík industriálneho poľnohospodárstva a propagovať ekologické poľnohospodárstvo. Čím viac ľudí podporí našu výzvu, tým bude väčšia naša sila pri ovplyvňovaní vlád a spoločností, ktoré môžu konať, aby zachránili včely.

bee-feather_rtl

536'514

podpisov doteraz vyzbieraných

Kontaktná adresa

pred 3 hours

Katie Bailey podporil/a včely