Greenpeace žiada

„Včely medonosné a iné opeľovače hrajú kľúčovú
úlohu v poľnohospodárstve a pri produkcii jedla“

Európska poľnohospodárska politika

Európska poľnohospodárska politika - v prvom rade Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) - by mala zahŕňať a využívať súčasné vedecké poznatky o výhodách ale aj ohrozeniach včelích populácií a divokých opeľovačov.

Je nutné prijať naliehavé opatrenia na ochranu základného ekosystému s funkciou opeľovania. Dôkazy vyššie spomínaných nástrojov na ochranu opeľovačov, ktoré už existujú, by mali byť zahrnuté do poľnohospodárskej politiky ako prostriedok na podporu pre včely priaznivejších poľnohospodárskych praktík. Okrem toho by mali byť  v EÚ zavedené prísne predpisy týkajúce sa požívania pre včely potenciálne škodlivých látok, v súlade so zásadou prevencie zavedení súčasných vedeckých

poznatkov o zraniteľnosti včiel medonosných. Prevencia by sa mala rozšíriť aj na ostatné divoké opeľovače s ohladom na ich zásadnú rolu pri zabezpečovaní opeľovania dnes aj v neistej budúcnosti.

Za účelom ochrany včiel a iných opeľovačov a tiež zlepšenia ich životných podmienok v poľnohospodárstve a ekosystéme, Greenpeace žiada politikov:

Zakázať všetky pesticídy, ktoré sú škodlivé pre včely a iné opeľovače

…vrátane klotianidínu, imidaclopridu, tiametoxámu, fiproniu, chlorpyrifosu, cypermetrínu a deltametrínu a nahradiť ich praktikami ekologického poľnohospodárstva

Presadzovať poľnohospodárske alternatívy bez chemikálií a zvýšiť biodiverzitu v poľnohospodárstve

Monitorovať zdravie včiel a iných opeľovačov

Lepšie posudzovať riziko pesticídov a znížiť ich používanie

Venovať viac zdrojov na podporu ekologického poľnohospodárstva

Podpíšte petíciu

Pomôžte nám chrániť včely

Pridajte svoj hlas k tisícom ľudí po celom svete , ktorí chcú chrániť včely zákazom  pesticídov, ktoré včely zabíjajú a neudržateľných praktík industriálneho poľnohospodárstva a propagovať ekologické poľnohospodárstvo. Čím viac ľudí podporí našu výzvu, tým bude väčšia naša sila pri ovplyvňovaní vlád a spoločností, ktoré môžu konať, aby zachránili včely.

bee-feather_rtl

536'514

podpisov doteraz vyzbieraných

Kontaktná adresa

pred 3 hours

Katie Bailey podporil/a včely